Hutnik 2018

9-11.05.2018 r. Dzień Hutnika 2018

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w Krakowie oraz Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa postanowiły po raz kolejny wspólnie zorganizować uroczystości Dnia Hutnika 2018 na terenie AGH. Program uroczystości dostępny TUTAJ 

Walne Zebranie Członków AGSH

26-03-2018 g. 16:30

Zapraszamy na XII Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków AGSH, które odbędzie się w dniu 26 marca b.r. w pomieszczeniach Fundacji Krakus w Krakowie. Zebranie rozpocznie się o godz. 16.30.

O nas

Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa z siedzibą w Krakowie utworzone zostało i zarejestrowane w styczniu 1999 roku. Powstało ono w wyniku transformacji działającego od roku 1993 Zespołu Akademicko-Gospodarczego Hutnictwa.


Stowarzyszenie posiada 75 członków zwyczajnych oraz 9 członków wspierających, a jego pracami kieruje wybrany na czteroletnią kadencję Zarząd, któremu przewodniczy prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza.


W swym składzie Stowarzyszenie grupuje powszechnie uznane autorytety w dziedzinie hutnictwa. Członkami zwyczajnymi są miedzy innymi:

  • prorektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej,
  • wybitni naukowcy,
  • dziekani i profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Częstochowskiej,
  • prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej,
  • prezesi największych krajowych hut żelaza,
  • czołowi menadżerowie przedsiębiorstw hutniczych, firm inżynieryjno-projektowych i współpracujących z branżą hutniczą.

 

  Information in English