O nas

Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa z siedzibą w Krakowie utworzone zostało i zarejestrowane w styczniu 1999 roku. Powstało ono w wyniku transformacji działającego od roku 1993 Zespołu Akademicko-Gospodarczego Hutnictwa.


Stowarzyszenie posiada 75 członków zwyczajnych oraz 9 członków wspierających, a jego pracami kieruje wybrany na czteroletnią kadencję Zarząd, któremu przewodniczy prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza.


W swym składzie Stowarzyszenie grupuje powszechnie uznane autorytety w dziedzinie hutnictwa. Członkami zwyczajnymi są miedzy innymi:

  • prorektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej,
  • wybitni naukowcy,
  • dziekani i profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Częstochowskiej,
  • prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej,
  • prezesi największych krajowych hut żelaza,
  • czołowi menadżerowie przedsiębiorstw hutniczych, firm inżynieryjno-projektowych i współpracujących z branżą hutniczą.

 

  Information in English