O nas

Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa z siedzibą w Krakowie zarejestrowane zostało w styczniu 1999 roku.
Powstało ono w wyniku transformacji działającego od roku 1993 przez dwa lata przy Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej Komisji ds. Wdrażania Wyników Badań Naukowych w Hutnictwie Żelaza, a następnie od stycznia 1995 roku Zespołu Akademicko-Hutnictwa.
W swym składzie Stowarzyszenie grupuje powszechnie uznane autorytety w dziedzinie hutnictwa. Członkami zwyczajnymi są między innymi: wybitni naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Częstochowskiej, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, prezesi największych krajowych hut żelaza oraz czołowi menadżerowie przedsiębiorstw hutniczych, firm inżynieryjno-projektowych i współpracujących z branżą hutniczą.