PREZYDIUM ZARZĄDU

Przewodniczący: Janusz Łuksza
Z-ca przewodniczącego: Artur Nizioł
Sekretarz Zarządu: Krzysztof Zieliński

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

  Marek Kempa
  Mirosław Michałowski
  Zbigniew Muskalski
  Maria Sierpińska
  Jacek Woliński

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Artur Chachlowski
Z-ca przewodniczącego: Stanisław Olszowski
Członkowie: Andrzej Jop
  Marcin Parzych
  Artur Słota
Księgowa: Bożena Musiał
tel.: 12 634 19 54 w. 103